top of page

O SOKOLU

Historie sportovního dění v Městě Touškově
až po současnost

🔽 Zde si můžete stáhnout naskenované listy z kroniky města:

top

Počátky sportovního dění v Městě Touškově lze na základě zápisů v kronikách, z vyprávění pamětníků (pánové Nádraský, Čechura, Šváb, Opltové, Ambrož, Bártík, Šmídl, Strejc), poprvé zaznamenat ve třicátých letech minulého stolení a to zejména na školách, ve formě gymnastických cvičení a tréninku základní tělesné zdatnosti v malých oddílech Junáka, nebo DTJ (dělnické tělovýchovné jednoty). Tyto sportovní činnosti se jeví z dnešního pohledu jako část výuky nebo zájmové činnosti. Jako plac pro kopanou byl využíván prostor současného parku respektive dětského hřiště. Na tomto hřišti hrála s naším týmem i Bohemia Praha (3:3), Viktoria Plzeň. Naše sestava v roce 1936 proti Viktorce byla p.Saintrgva, J.Suk, Vokáč, Schmid, Krauz, Moise, Fr.Borsch, J.Fišer, Pelcl, Havl. Sestava Viktorie Plzeň Folta, Svoboda, Bešťák, Bertol, Bíma, Sloup, Sloup, Šamberger, E.Svoboda, Brand, Perk. Od roku 1935 bylo hřiště v prostoru pod dnešní suškou. Hřiště bylo oplocené s dřevěnou tribunou. Jako šatny sloužily prostory „U Kripnerů“ (nyní Duratec). Touškov hrál župní přebor (podobné jako dnešní divize). Za soupeře jsme měli týmy jako Stříbro, Montoz Žatec, Ústí, Karlovy Vary, Cheb, Abertamy. 

Rokem 1938, tj. záborem pohraničního území (Sudety, kam naše město spadalo) Německem, skončila i tato činnost.

            Památné období obnovení organizované tělovýchovy (ustavení cvičitelského sboru) v Městě Touškově je dne 4. listopadu 1946 (28.října založení Sokola), kdy byla v našem městě založena pobočka „Jednoty sokolské Kozolupy“ pod názvem „Sokol Město Touškov“ s bratrem Janem Poláčkem v čele (ve vedení sboru byli dále bratři Pivoňka, Honzík, Steinbach, Formánek, Fink a ženská složka sestry Šmatláková, Röhlichová, Komancová, Matějková). V této době se podařilo přitáhnout velkou pozornost obyvatelstva. Jako hřiště bylo využíváno vojenské cvičiště na dvoře současné sušky.  

      Počátkem roku 1947 byl učiněn pokus o obnovení i bývalé DTJ. Tím byly v obci dva sportovní spolky, které se střídaly o tělocvičnu. Význam Sokola však nadále rostl. A to díky stránce tělovýchovné i mravní. Hybnou silou v počátcích byl cvičitelský sbor.

      Od roku 1948 dochází k osamostatnění a sjednocení tělovýchovné jednoty v našem městě pod hlavičkou „Sokol“ s bratrem Eberlem v čele. Od března navíc probíhá „očista“ Sokola, jsou vylučováni nepohodlní členové. V Čemínech musí být odbočka jednoty zrušena úplně. V tomto období jsou prováděna cvičení v prostných, na nářadí a gymnastika ve školní tělocvičně a na volném prostranství, tehdy pro tuhle dobu populární veřejná tělovýchovná vystoupení. Členská základna čítala dle pamětníků cca 150 členů. V našem městě vzniká i první fotbalový oddíl, který není zařazen v pravidelné soutěži, ale prezentuje se na turnajích v blízkém okolí. Období sportovní aktivity je velmi krátké a končí po XI. Všesokolském sletu v červenci roku 1948, kdy činnost Sokola ochabuje. Do sportu vstupuje politizace. Následkem šikanování politicky nespolehlivých členů Sokola ochabuje i aktivita ostatních sportovců. Působení tzv. akčních výborů má na sport nejen negativní, ale přímo vražedné následky. Obec sokolská se bez sportovců věnuje pouze organizování společenských akcí, jako jsou bály, různé oslavy a politicko agitační akce, než pravidelný sportovní život.

      Začátek padesátých let znamená postupný návrat ke sportu. Začínají krátkodobá vystoupení nově založených oddílů kopané a odbíjené, krátce působí i šachový kroužek.

      V roce 1952 však existuje opět jen družstvo kopané, které je vedeno samotnými fotbalisty a startuje v okresní soutěži a prezentuje se jako oddíl TJ Sokol Město Touškov. Oddíl kopané si vede úspěšně a v okresním přeboru končí na třetím místě. Pořádá pravidelné plesy, pouťovou zábavu a od listopadu nedělní čaje. Předsedou oddílu je Vlasta Břicháček. Sokol samotný nevyvíjí žádnou činnost. Mužské a ženské složky Sokola cvičí jen velmi nepravidelně. Starostou Sokola je Miloslav Červený, dále jsou ve výboru Josef Bártík, Šmatláková Marie, Kelíšek Vladimír, Břicháček Vlasta, Šebová Hedva, Buriánková Marie, Krejčí František, Novák Petr, Marhoulová Milada, Krňoul Miloslav, Kadeřábek Stanislav, Ebrle Václav. 

      V roce 1955 Sokol stále vyvíjí nepatrnou činnost. Předsedou je Bodůrka Miroslav, členové Honzík Miroslav, Komanec František, Krňoul Miloslav, Fišer Blažej, Bártík Josef, Šeba Josef, Havránek Karel, Poláček Jan, Šmatláková Marie, Menclová Vlasta, Červený Miloslav, Klásek Alois, Novák Petr. Sokol má 195 členů, z tohoto počtu bylo 120 dělníků, 40 pracující inteligence, 10 studujících, 19 v domácnosti a 6 důchodců. Hřiště je využíváno v místě dnešní lékárny, které si fotbalisté svépomocí zřídili (škvárové).

      Oživení přichází v roce 1957 s novým vedením v čele a s panem Karlem Floriánem (“pracovník sportů”). Předseda Sokola Josef Bártík, dále Ježek Karel, Pešek Jindřich, Poláček Jan, Malá Vlasta, Florián Karel, Fišer Blažej, Jabornický Bohumil, Liška Jaroslav, Honzík Miroslav, Vodrášková Květa, Havíř Eduard, Švec Miroslav, Bláhová Marie, Novák Petr, Kalivoda Robert. Postupně se vracejí bývalí sokolové, doplňují je mladí nadšenci a v nastávajícím roce se v Sokole věnuje již tréninkové činnosti 80 hochů a více než 90 dívek. Oddíl kopané má již družstvo mužů, dorostu a žáků. Nadále pořádá ples, masopust a pouťovou zábavu. Na bývalém fotbalovém hřišti na Líšťanské jsou postaveny kabiny a provedeno oplocení. Před tím byly využívány šatny v kině, horní škole a nakonec v horní hospodě.  Znovu je obnoven oddíl odbíjené, a to dokonce i ženské mužstvo, hrající svá utkání v zahradě „Družiny mládeže“. V této době dosahuje členská základna 275 členů. 

Největší počet členů byl zřejmě v roce 1958. Celkem 349 členů, z toho bylo 78 mužů, 31 žen, 41 dorostenců, 13 dorostenek, 88 žáků a 91 žákyň. Oddíl kopané muži se umístil na 9.místě z 12, dorostenci na posledním, žáci na druhém místě a oddíl odbíjené na 5.místě z devíti.

      Nastává několikaleté plodné období všech družstev. Materiální podmínky jsou však nedostatečné. Schází vybavení tělocvičny, klubová místnost, finance na sportovní oblečení, míče, dopravu apod. Sokol pomáhá při vybudování kluziště na školním hřišti. Následkem odchodu nejlepších jednotlivců za lepšími podmínkami nebo nástupem na vojenskou službu se rozpadá oddíl odbíjené, oslabují se mužstva kopané dospělých i mládeže. Z věkových důvodů odchází vedoucí, cvičitelé a trenéři. Postupně se snižuje členská základna až na třetinu.

      Útlum přechází v krizi, kterou způsobuje ztráta fotbalového hřiště ve prospěch výstavby „sušky“. Dílo zkázy dovršila okupace spojeneckých vojsk v srpnu 1968 a následná pasivní resistence. Probuzení nastává po 2 letech. V zimně roku 1970 se v oddíle kopané dává dohromady parta sportovních fotbalových nadšenců, která se pouští do výstavby nového stávajícího stadionu (hřiště a kabin). Začal opět nábor lidí, v této době má oddíl 88 členů. Byla postavena mužstva mužů A, B, dorostu a žáků. Nebylo ale kde trénovat. Trénovalo se za střelnicí na louce, zápasy se hrály na hřištích soupeřů. Brigádničilo se na kabinách, hrací ploše, oplocení apod. Pořádaly se zábavy, masopusty, vydělávaly se peníze na brigádách. Vedoucí si doplňovali sportovní vzdělání v trenérských a cvičitelských kurzech. Rozrostla se členská základna o ženskou složku. Budovala se pevná, promyšlená organizační struktura. Vybudoval se výčep, koupil autobus, se kterým se jezdilo na zápasy a i na hory. TJ Sokol Město Touškov postupně získával takovou autoritu ve městě, že jeho členové byli voleni i do zastupitelstva města. V této hektické době hrálo „A“ mužstvo I.A třídu, rezerva okresní přebor, dorost a žáci byli několikrát přeborníky okresu. 

      V roce 1971 byl zvolen výbor ve složení Miloslav Červený předseda, Miroslav Honzík, Jan Poláček, Franta Bohatý, Václav Uriánek, Marie Weisskopfová, Jaroslav Dobiš, Fr.Komanec (předseda oddílu kopané), Vojtěch Strejc, Petr Marek, Jindřich Nádraský a Antonín Karlík. Jednota se skládala ze tří oddílů: kopané – nejvitálnější složce touškovského sportu vůbec, oddíl ZTV “základní tělesné výchovy” a oddíl odbíjené, který následující rok opět zanikl. Sokol se věnuje výstavbě nového stadionu, členové odpracovali 4228 hodin. Sportovní stadion se stal chloubou a vzorem pro ostatní obce. Sokol čítá 138 členů a oddíl kopané dosahuje historického postupu do I.B třídy krajské soutěže mužů. O postup se zasloužili hráči: D.Ambróž, V.Macháček, J.Ševčík, V.Oplt, Fr.Ambróš, K.Šmídl, V.Husa, J.Titze, Š.Negrea, F.Toman, M.Machala, J.Strejc, V.Strejc, J.Voráček, J.Poláček a J.Šťastný.

    1972 - Sokol je silnou organizací, má dva oddíly (kopaná, ZTV) a 156 členů. Stále se pracuje na zvelebování stadionu. 1973 je dokončena tribuna a oplocení hřiště.

      V roce 1976 má jednota 182 členů, se 2 oddíly. Činost řídí 11člený výbor. Oddíl kopané má 4 mužstva a získal titul “ Vzorný oddíl III.stupně”. Sokol pořádal řadu kulturně politiských akcí. Provedl Běh Únorového vítězství, pořádal ples, Josefovskou zábavu a ve velkém počtu se zúčastnil prvomájového průvodu. (pozn. doslovně převzato z kroniky města) V tomto roce také proběhlo tříhodinové prstencové zatmění slunce a na další si sokolové museli počkat až do roku 1999.

      V roce 1977 ve výboru pracují K.Titze (předseda), Vl.Tolar, K.Walter, V.Uriánek, Fr.Ambróš, J.Nádraský, M.Rada, J.Oplt, J.Čechura, J.Bártová, V.Rada, J.Pešta. Počet členů je 205. Většinu tvoří oddíl kopané, ale vzrůstá zájem o základní cvičení. Kopaná má 4 mužstva (muži A a B, dorost a žáci). Proběhla oslava 30 let TJ.

      V roce 1982 čítá členská základna 238 členů. Předsedou výboru je J.Oplt, členové Vl.Tolar, K.Walter, V.Uriánek a další. Oddíly ZRTV (základní a rekreační tělesné výchovy) vedou p.Bártová, Opltová, Ambrošóva, Veselá, Křížková, Dolejšová, Veselá, a p.Bárta. Asi polovina základny je aktivní v kopané. Jednotlivá mužstva vedou p.Tolar, Švec, R.Petr, Vodička. Na konci roku byl zvolen nový výbor oddílu kopané ve složení předseda J.Dráždil, sekretář K.Bárta, pokladník V.Uriánek a členové Vl.Tolar, J.Schröpfer. Sokol pořádal besedu se zasloužilým mistrem sportu cyklistou Janem Veselým, doprovázenou hercem Rudolfem Peškem.

      Výbor ZRTV v roce 1983 pracoval ve složení: předsedkyně M.Veselá, místpř. J.Bártová, náčelnice Z.Doležalová a náčelník J.Pátek. V 5 kategoriích zde přes rok cvičilo 90-140 cvičenců. Oddíl kopané vedl výbor J.Dráždil (předseda), J.Schröpfer (místopředseda), K.Walter (sekretář) a pokladní V.Uriánek. Žáky vedl p.Petr a Vodička, dorost potom p.Matějka a Ambróš, muže A vedla dvojice Holeček, Ambróš, a B tým p.Bárta a Tolar. TJ připravila tento rok samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi celkem 32 kulturních akcí (vč.turnajů, soustředění apod.)! Hospodářská situace TJ je uspokojivá, na fond míru odesláno 200,- Kč.

      V roce 1985 za znamenal velký úspěch oddíl ZRTV, když nácvikem skladby “Poupata” se jeho čtyři svěřenky probojovaly až do Prahy na Spartakiádu. 27.-30.června toho roku jsme v televizním přenosu mohli zahlédnout Lenku Vanžurovou, Valerii Šmatlákovou, Pavlu Kadlecovou a Alenu Čásovou. TJ pořádá kultruní akce – 4 plesy a zábavy, a 5 výcvikových zájezdů na lyže na Šumavu. 

      V roce 1986 má členská základna 216 členů ve dvou oddílech (ZRTV, kopaná). Mezi členy se objevuje zájem o rozšíření o nové sporty např.stolní tenis, odbíjenou, turistiku, ale nenašel se v členské základně, ale ani mimo, nikdo, kdo by po odborné stránce nově vzniklé odbory vedl. Oddíl ZRTV vede J.Bártová, místpř. A.Linhartová, náčelnice V.Veselá, členky I.Ederová, V.Marková. V tomto roce oddíl přišel o jednu výcvikovou plochu a to školní hřiště, které muselo ustoupit rozrůstající se ZDŠ. Oddíl kopané řídí V.Oplt, K.Šmídl místopř. K.Bárta, S.Honzík a R.Petr. TJ pracovala i na poli kulturně sportovním. V tomto roce pořádala zájezd do Maďarska na formuli F1 (jednalo se o první závod v socialistickém bloku) a na podzim ještě zájezd do Národního divadla na hru Lucerna (Jirásek). Výbor TJ Sokol pracoval ve složení J.Oplt předseda, V.Pokorný místopř., K.Walter jednatel, V.Tolar hospodář a dále J.Čechura, Fr.Ambróš, V.břicháček, J.Bártová, A.Linhartová, V.Veselá,  J.Kratochvíl, K.Šmídl, J.Pešta st., S.Karbusický, R.Petr a V.Oplt.

      1987 je ve znamení budování nové travnaté plochy na stadionu. Poslední zápas na škváře byl sehrán 9.května, zbývající zápasy byly sehrány na hřištích soupeřů. Na podzim však oddíl kopané mohl plně využít vlastní trávu, a to i díky neskutečně příznivému počasí v té době. Na stadionu se svépomocí budovali nové lavičky, udírna s krbem, začíná se stavět „Koliba“ pro kulturní a společenské akce. Dále se zřizují hřiště na odbíjenou, košíkovou, malou kopanou, sprintérské tratě a tenisové kurty. A také kanalizace a vozovka kolem stadionu.

      V roce 1989 probíhají velké celospolečenské změny. V čele TJ stane S.Karbusický, místopř. Z.Peták, pokladní I.Procházková. Staví se nejefektivnější investiční akce, a to zavlažovací systém travnaté plochy přímo z řeky Mže. Tato investice se stala přímo strategickým dílem, zejména při parných letních nedeštivých obdobích. TJ tvoří dva oddíly ASPV (Asociace sportu pro všechny) a kopaná. Ve fotbalovém oddíle jsou 4 týmy. Žáky vede J.Loukota, Dorost K.Bárta, B mužstvo J.Strejc, A tým J.Voráček. ASPV řídí V.Marková a T.Kolářová. Správcem stadionu je zaměstnanec TJ Š.Herák a hospodu zajišťují také zaměstnanci V.Klecan a J.Kasperkovič. TJ má 150 členů. Na podzim přišla sametová revoluce. Nejvýkonnější hráči a funkcionáři odcházejí za prací do zahraničí, někteří se začínají věnovat podnikatelské činnosti. Odliv lidí znamená pokles na sportovní úrovni a „A“ mužstvo se postupně propadá až do okresní soutěže. Mužstvo „B“ se pro nedostatek hráčů rozpadá. Standard si udržuje jen dorost. Staří páni rozšiřují svoji působnost až do zahraničí na Slovensko a Německo. Jiné aktivity než fotbal TJ nevyvijí, ASPV končí a rozpadá se.

      1992 - TJ Sokol Město Touškov se v tomto čase stává samostatným právním subjektem s organizačním uspořádáním jako „Občanské sdružení“. Působištěm sportovně společenského dění zůstává sportovní areál, který je městským úřadem smluvně dán TJ Sokol do bezplatného užívání, včetně majetku. V této době se členská základna pohybuje okolo 80 členů. Do vztahů vstupují stále silněji politické a osobní ambice jednotlivců. Různé zájmy přinášejí častá nedorozumění, nedůvěru, což se vystupňuje až ve vzájemnou nevraživost. Tento stav se projevuje i ve výkonu mužstva, které se ocitá na úplném dně a sestupuje do III.třídy a nastává i stagnace vedení TJ.

      1994 – Nad vodou drží TJ její předseda S.Karbusický, dotahuje právní záležitosti kolem stadionu, legislativněprávní náležitosti kolem organizace. Díky spolupráci s Městským úřadem se budují tenisové kurty. Založen je oddíl tenisu s 15ti členy. Vedoucím zvolen Z.Zítka. Mužstvo A se stabilizuje a postupuje do okresního přeboru pod trenérským vedením J.Strejce a J.Poláčka.

      Počínaje rokem 1996 postupně dochází k obměně výkonného výboru fotbalového klubu novými lidmi  (Oplt V., Petr, Bárta, Zítka, Šiška, Nádrazský, Čechura, Peták, Pachl) a situace se začíná měnit a stabilizovat. Do hry začínají vstupovat sponzoři, lidé s elánem něčeho dosáhnout a začíná se rozšiřovat i hráčský kolektiv. Mužstvo „A“ se doplňuje novými kvalitními fotbalisty a herní a výsledkový projev se neustále zlepšuje. Viditelně se zkvalitňuje práce v mládežnické kategorii. Zdárně se začíná rozvíjet spolupráce s Městským úřadem Město Touškov. Ještě více se rozvíjí spolupráce s podnikatelskými subjekty a tím se vylepšuje i ekonomická situace Tělovýchovné jednoty. V polistopadové době Sokol představuje jen oddíl kopané. A také výbor oddílu kopané představuje výbor celé TJ.

      Výkonný výbor TJ pracuje od roku 1998 ve složení: předseda L.Šiška a členové Z.Zítka, K.Pachl, J.Oplt, V.Oplt, K.Bárta (předseda oddílu fotbalu), Z.Peták, K.Kolář. Odvolán trenér A týmu pKambor. Novým trenérem A mužstva je Petr Komanec.

V lednu 2000 je na valné hromadě TJ zvolen výkonný výbor ve složení pánové Bártík (předseda), J.Oplt (kultura), Zítka(tenis), Hobza (místopředseda), Bárta (sekretář). 18.června u nás podruhé hraje a vystupuje fotbalový klub Amfora Praha.

Na konci roku 2001 je zvolen výkonný výbor ve složení J.Bártík (předseda), a členové P.Foltýn, R.Fišer, D.Ruml, R.Honz, M.Zajíček (tenis), Fr.Ambróš. A tým trénuje Milan Černý z Líšťan.

      V roce 2002 začínají u A-týmu trenéři: Josef Felgr a Jan Hodinář, hrajeme 1.B. Třídu. Pro sezónu 2002/2003 se přihlašují týmy A-tým, B-tým, dorost, st. a ml. žáci. B-tým trénuje Karel Bárta. Hospodu na hřišti dostává poprvé do pronájmu nájemce p.Jan Jílek. TJ se zbavuje z finančních důvodů vlastních zaměstnanců. V červnu probíhá turnaj Fun Club Cup. TJ uspořádala zimní turnaj dorostu “Memoriál Jana Holečka”. Hrálo se na škváře pod hřbitovem.

      V roce 2003, po baráži s Malesicema postupujeme do 1.A. Třídy. Pro sezónu 2003/2004 se přihlašují týmy A-tým, B-tým, st. a ml. žáci. Výkonný výbor se skládá z J. Bártík, R. Fišer, P. Foltýn, R. Honz, Z. Kryč, D. Ruml, M. Zajíček

      19. 4. 2004 se výkonný výbor rozhodl odvolat trenérské duo Josefa Felgera a Jana Hodináře. 20.4. už vedl trénink nově jmenovaný trenér Milan Mareš. Byla zahájena rekonstrukce zázemí TJ. Byly vystavěny nové kabiny a sprchy. 1.11. si pronajímá hospodu Kamil Bárta. Pro sezónu 2004/2005 se přihlašujou A-tým, B-tým, starší žáci, ml. a st. přípravka a tým staré gardy.

      V roce 2005 se podařilo postoupit přes baráž (soupeřem byl tým Chlumčan) do Krajského přeboru pod trenérským vedením p.Mareše. Naše mládež byla na turnaji v Dánsku - Aalborg Citi Cup, pro všechny děti to byla neuvěřitelná zkušenost. Pro sezónu 2004/2005 se přihlašují A-tým, B-tým, dorost, ml. žáci a st. přípravka.

      V roce 2006 investiční výstavba sportovního areálu a rozšířeno jeho zázemí a kabin. Dále se podařilo vydláždit přístupové cesty a prostory okolo hřiště před tribunou zámkovou dlažbou. První sezóna v Krajském přeboru (2005/2006) nedopadla vůbec špatně, náš A-tým se umístil na 9.místě. A tak mohl i pro sezónu 2006/2007 počítat s Krajským přeborem.

      V roce 2007 jsme oslavili 60. výročí vzniku TJ Sokol Město Touškov. Účelovou dotací sponzorů a města Město Touškov byl uskutečněn sportovní den mládeže, sehráno fotbalové utkání s internacionály FC Viktorie Plzeň a vyvrcholením byla večerní hudební produkce Michala Davida. V tomto roce hraje hlavní tým TJ Sokol Město Touškov již druhým rokem nejvyšší krajskou fotbalovou soutěž a umisťuje se na 2. příčce. V této době čítá naše členská základna 200 členů. Vznikají nové mládežnické týmy tzv. mladší a starší žáci.

      V roce 2008 se podařilá významná, dlouho plánovaná investiční výstavba nového víceúčelového hřiště s umělým travnatým povrchem a jeho osvětlení. Dne 17.10. 2008 bylo mini hřiště slavnostně otevřeno za účasti představitelů Krajského úřadu Plzeň, Plzeňského krajského fotbalového svazu, Městského úřadu Město Touškov a sponzorů, kteří se na této investiční akci finančně podíleli.  Pro sezónu 2008/2009 byl obnoven tým dorostu, který vede Václav Huml a Radim Bouzek. Dále máme ml. a st. žáky, st. přípravku a samozdřejmě A-tým a B-tým. 

      V roce 2009 již čtvrtým rokem hrajeme úspěšně krajský přebor a členská základna činí přes 300 členů a to především díky obrovskému rozvoji mládeže. Z investičních akcí se nám podařila výměna starých dřevěných oken a dveří za plastové. Bylo postaveno pódium pro hudební skupiny při tanečních zábavách nebo diskotékách. Pro ročník 2009/2010 budou přihlášeny tyto týmy: A-tým, B-tým, dorost, st a ml. žáci, st. a ml. přípravka. Ke změně došlo u týmu dorostu, kdy p. Humla nahradí Zdeněk Synáč. Před sezónou se podařila rekonstrukce travnaté plochy. 

      V roce 2010 Výkonný výbor zůstal v podstatě stejný, pouze  Vladimíra Noska nahradil František Dezort. Je pokračováno v aktivní sportovní činnosti. Celkově lze konstatovat, že TJ Sokol Město Touškov má 3 týmy přípravek, starší a mladší žáky, dorost, A-tým, B-tým a tým Staré gardy. Ve spolupráci se základní školou M. Touškov a mládežnickou fotbalovou základnou byly u příležitosti Dne Země vysázeny okolo celé východní strany stadionu u bytovek okrasné stromky.

      Rok 2011, dne 12. dubna ukončil na vlastní žádost Kamil Bárta trenérskou činost u A-týmu. Novým trenérem se stává Stanislav Kamarýt. Po 6 letech sestoupil náš A tým do I.A třídy. Trenéři pro sezónu 2011/2012 budou: nově A-tým Petr Komanec, B-tým ve stejném složení Radek Trykar, vedoucí B-týmu Vladimír Nosek. Po úspěšných 12 letech se změnilo vedení TJ. Odešel dlouholetý předseda Josef Bártík a štafetu po něm na valné hromadě (dne 17.6. 2011) převzal Pavel Foltýn. Nové složení TJ Sokol Město Touškov je: předseda TJ Sokol Město Touškov Pavel Foltýn, místopředseda TJ Sokol Město Touškov a vedoucí fotbalového odílu Stanislav Karbusický, sekretář David Vrba, pokladník Aleš Král, člen (marketing, sponzoři) Iveta Rejšková. Pro další sezónu se ruší stará garda, hráči budou působit v B-týmu. V závěru roku proběhla velká investiční akce za podpory města a ČMFS - vybudování automatického umělého zavlažování. Byla vyhotovena nová fasáda na budově TJ, dále se mění lavičky a stoly v areálu. V areálu je volně přístupný internet. V tomto roce také vznikly pod TJ dva nové oddíly a to cyklistický a bowlingový. Pro další propagaci se zakládá facebookový účet. Ke konci roku TJ Sokol Město Touškov organizuje 1. ročník turnaj firem.

      Rok 2012 pro dohrání jarní části byl zvolen novým trenérem Milan Mareš. 8.4. se uskutečňuje 2. ročník XC závodů v Městě Touškově, "Velká cena Města Touškova". Na svoji žádost ukončil svoji činost ve výkoném (ke dni 15.5. 2012) výboru Stanislav Karbusický. Výbor se rozšířil o 2 členy: ing. Vlastislava Königa, Miroslava Šimla a Kamila Bártu, který nahradil ve funkci Stanislava Karbusického. Po úspěšné baráži s Rakovou se podařilo zachránit I.A třídu pro sezónu 2012/2013. Byl odvolán trenér Milan Mareš a nově zvolen k A-týmu Radek Votípka (pro sezónu 2012/2013). Za B-tým dohrávají soutěž především starší hráči. Pro novou sezónu byl zvolen nový trenér Pavel Tlustý, který nahradil hrajícího trenéra Radka Trykara. Dorost podruhé ve své historii postoupil do krajské soutěže. Dále máme mladší žáky a dvě přípravky. Pro nedostatek hráčů se nezakládají st. žáci. Bowlingový tým poprvé hrající pod Hlavičkou TJ Sokol Město Touškov (členové týmu: Rostislav Brzica, Dalibor Dědič, Pavel Hránek a Roman Veselý), vyhrávají 1. RGL Západní Čechy. Výborně si vede cyklooddíl, který sbírá úspěchy na jednotlivých závodech. V polovině roku u nás začal trénovat Milan Spěšný (profi jezdec). V závěru roku proběhla pravidelná valná hromada, která opětovně zvolila do čela TJ Pavla Foltýna a výbor ve stejném složení, rozšířený o zástupce cyklooddílu a bowlingu. Nové složení je: předseda TJ Pavel Foltýn, místopředseda TJ Miroslav Šiml, předseda fotbalu Kamil Bárta, předseda bowlingu Rostislav Brzica, předseda cyklistiky Renáta Foltýnová, sekretář David Vrba, pokladník Aleš Král, člen Iveta Rejšková, člen ing. Vlastislav König.

      Rok 2013 náš bowlingový tým obhajuje prvenství v 1. RGL Západní Čechy (složení je: Rostislav Brzica, Dalibor Dědič, Pavel Hránek). 7.4. se uskutečňuje 3. ročník XC závodů v Městě Touškově, "Velká cena Města Touškova". TJ Sokol Město Touškov pořádá jubilejní 10. ročník místního Touškováčku, kde ml. přípravka obsadila 1. místo a st. přípravka 3. místo. Během léta se začíná s realizací malé travnaté plochy za brankou, na které se podílí všichni členové TJ. Je nově vybudovaný postraní vchod s dlážděnou cestou ke kabinám. Zakládá se základna, ve které budou působit děti do 6 let. Ke dni 25.4. rezignoval Radek Votípka na funkci trenéra A-týmu, novým trenérem se stává Petr Dobrý (který je u nás jako hráč na hostování ze Sokol Křimice). Nově se zakládá volejbalový tým děvčat ve věku 8-12let. A-tým se opět zachránil v 1.A. třídě. Do nové sezóny 2013/2014 se přihlašují týmy všech věkových kategorií: A-tým, B-tým, dorost, st. a ml. žáci, st. a ml. přípravka a pokračuje i základna, kde je cca 14 nadějných fotbalistů. Na vlastní žádost ukončují svou činnost ve VV ke dni 26.8. 2013 Renáta Foltýnová a Iveta Rejšková. VV rozhodl že bude pokračovat v 7 členném složení. Na konci prázdnin proběhl III. ročník In-line Cupu, na kterém je převážná účast dětí. Ke dni 6.10. byl odvolán trenér B-týmu Pavel Tlustý, novým trenérem se stal Luboš Pěšík, vedoucím nadále zůstává Michal Zsemler. Dne 27.10. se konal první turistický výlet, na který se sešlo 19 lidí a pes. Turisté šli na Buben a při zpáteční cestě se zastavili na občerstvení a prohlídku zámku v Újezdě nade Mží. Do konce roku se uskutečnil ještě jeden pochod a v příštím roce bude tato činnost na pravidelné fázy, pod dohledem Naďi Linhartové. Po loňském špatném počasí se letos pořádá 3. ročník turnaj firem. VV odvolal dne 2.12. trenéra A-týmu Petra Dobrého, nově jmenovaný trenér je Luděk Šilhánek st..

      Rok 2014 do jarní části Městské soutěže mužů povede B-tým místo Luboše Pešíka - Kamil Bárta. Tým základny, pod hlavičkoou mladší přípravka "B" bude hrát Městský přebor mladších přípravek sk. D 4+1. Během jara bude probíhat nábor na nový sport pod hllavičkou TJ Sokol Město Touškov a to badminton. 6.4. se uskutečňuje 4. ročník XC závodů v Městě Touškově, "Velká cena Města Touškova". Bowlingový tým má další prvenství v 1. RBL Západní Čechy. Trenérka volejbalu Agáta Straková dala dohromady volejbalový tým žen, který povede trenér Aleš Straka. Během jara se rozpadl B-tým mužů, soutěž musí dohrát dorost zapomoci hráčů A-týmu. Po třech letech sestupuje A-tým z 1.A. třídy. Pro nadcházející sezonu 2014/2015 se budou přihlašovat tyto fotbalové kategorie: muži, dorost, stará garda, starší a mladší žáci, starší a mladčí přípravka. I nadále pokračuje naše základna, kde vychováváme fotbalové talenty. Volejbalový tým žen funguje s cca 10 hráčkama pod vedením Aleše Straky. Začínají se uskutečňovat první tréninky badmintonového týmu. Dne 18.8. ukončil trenér Zdeněk Synáč svoji činnost u dorosteneckého týmu, dočastně povede tým Pavel Foltýn. V Městě Touškově se jelo MS v koloběžkách (ODKAZ).V areálu se vydláždil povrch pod lavičkami a před podiem. V září proběhla velká rekonstrukce tenisových kurtů za finanční pomoci města Město Touškov, kde stávající asfalt nahradil umělý povrch (FOTOGALERIE). Dne 3. října proběhla valná hromada za výsledku: předseda TJ Pavel Foltýn, sekretář Pavel Wenner - nahrazuje Davida Vrbu (na vlastní žádost ukončil činnost), člen Miroslav Šiml, člen Aleš Král, člen Kamil Bárta, člen ing. Vlastislav König, člen Michal Zsemler - nahrazuje Rostislava Brzicu (na vlastní žádost ukončil činnost). Nový název je TJ Sokol Město Touškov z.s. Turistický oddíl z organizoval 6 úspěšných pochodů.

      Rok 2015 začíná změnou na pozici správce a správkyně. Pana Oplta po 10letech nahrazuje p. Sudík a pí. Holečkouvou po 3 letech nahrazuje pí Šustrová. Zaměstnancům děkujeme za práci pro TJ. Dne 15.1. 2015 rezignuje Luděk Šilhánek na pozici trenéra A-týmu z pracovních důvodů. Dočastně povede tým Mgr. Vlastislav König. Bowlingový tým se nepřihlašuje do žádné soutěže. K 31.1. 2015 byla ukončena smlouva na provozování restaurace na hřišti Kamilu Bártovi. Nový nájemník bude p. Zapoměl od 1.2. 2015. Do jarní sezony povede A-tým Mgr. Vlastislav König, vedoucí týmu bude Zdeněk Pašek. Pro nedostatek dětí se ruší fotbalová základna, děti jsou přesunuty do mladší přípravky. TJ Sokol Město Touškov z.s. získalo pro tento rok 2 nové sponzory: JUDr Michal Zsemler - advokát a Okula Nýrsko. Dne 25.4. se uskutečnil 1.ročník tenisového turnaje manželských a spřátelených dvojic „O putovní tenisák“. Dne 2.5. se v našem areálu uskutečnil turnaj v ženském RAGBY. Dne 8.5. 2015 se uskutečnil v našem areálu Mistrovství ČR 2015 v Bubble Footballe (ODKAZ). Pro fotbalovou sezonu 2015/2016 se přihlašuje A-tým, B-tým, Stará garda, mladší dorost, mladší žáci, starší příptavka a mladší přípravka. Na vlastní žádost ukončil činnost trenér starší přípravky Zdeněk Synáč. Také na vlastní žádost ukončila činnost Naďa Linhartová jakožto organizátorka turistických výletů, než se najde náhrada, turistický oddíl bude prerušen. Volejbalistky žen jsou po 8 zápasech na krásném 3 místě. Po podzimní části A-tým přezimuje na prvním místě v 1.B tříce.

       Rok 2016 a opět se Nám povedlo přilákat dalšího sponzora a to PRO - K Interiery s.r.o.. Proběhl badmintonový turnaj pro veřejnost. Byla domluvena spolupráce s obchodem Lion Sport, která zastupuje značku ADIDAS. Uskutečnil se už 6. ročník Becker Cup - Velká cena Města Touškov. Po několika letech se uskutečnila na hřišti MÁJKA. 30.4. se uskutečnil 13 ročník Touškováčku. Mladší přípravka obsadila 1. místo, starší přípravka 2. místo. Dne 14.5. se uskutečnil v našem areálu turnaj v rugby žen. VV rozhodl že hospoda na hřišti bude nekuřácká. A-tým postupuje po 2 letech do 1.A. třídy, GRATULUJEME!! Letos proběhl v našem areálu další turnaj v ženském rugby. V červnu se provedla oprava střechy na kolibě. V kategorii U11m se umístil Šimon Brabec na 1. místě v seriálu Mistrovství PLK 2016. Na vlastní žádost ukončil činnost trenér A-týmu Vlastislav König, za odvedenou práci děkujeme. Novým trenérem A-týmu byl jmenován Jaroslav Urbánek. V první sezóně si ženy ve volejbale zahrála finále, ale nestačila na tým TJ Dolní Bělá. Dne 24.6. 2016 se uskutečnila Valná hromada, nově zvolený VV: předseda TJ - Pavel Foltýn st., místopředseda TJ Miroslav Šiml, předseda fotbalu Ondřej Karbusický, sekretář Pavel Wenner, pokladník Aleš Král, člen Mgr. Vlastislav König, člen, JUDr. Michal Zsemler. Pro fotbalový ročník 2016/2017 budou přihlášeny tyto kategorie: A-tým, B-tým, dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka. Mladší přípravka bude fungovat, ale nebude přihlášena do žádné soutěže. 25.6. 2016 se uskutečnil už druhý pouťový zápas s hasiči (ODKAZ). Od 1.9. 2016 je nový nájemník hospody, stal je jím Adam Mezera Byla podepsána sponzorská smlouva s PEŠKA - židle a křesla s.r.o., V areálu se odehrál 3. ročník turnaje firem ve fotbale. Byla podepsána sponzorská smlouva s firmou EKO domy Czech s.r.o., která proplatí A-týmu nové dresy.

      Rok 2017 a do kolonky sponzorů se přidává firma PNEU Čemíny Petr Drábek. Proběhl badmintonový turnaj pro veřejnost - 2. ročník.Všechny oddíly absolvují soustředění na Šumavě Zelená Lhota.17.2. se uskutečnil několikátý nekuřácký Sportovní ples. Vítězem čtenářské ankety Sportovní hvězda Deníku se stal fotbalista Tomáš Kacbunda ze starších žáků. Jiří Krbeček byl jmenovám na funkci trenér golmanů TJ. Dne 18.3. rezignuje na svoji pozici trenéra Jaroslav Urbánek. Kvalifikace za Plzeňský kraj na letní olympiádu dětí a mládeže v Brně jsou cyklisté David Kamien (kadeti), Adéla Holubová (kadetky - odchovankyně TJ), Adéla Foltýnová (starší žákyně). 3 volejbalistky se zúčatnily výběru do družstva na olympiádu dětí a mládeže Lenka Kašparová, Anna Martínková a Nikola Šimandlová - vybrána do užšího výběru 20. Vynikají úspěch začínajícího oddílu v Touškově! Na hřišti se uskutučnila opět májka, doufáme že to bude dlouhodobá tradice TJ. Bohužel letošní Touškováček se musí odložit z důvodu pronájmu hřište Francouskému týmu žen do 17let (FOTOGALERIE). V březnu se ukutečil pod hlavičkou TJ - NÁBOR MĚSÍCů za účasti 228 dětí (ODKAZ). Starší přípravka skončina na fantastické 4. místě na E.ON CUPu v Rakové. Ženy volejbalu obsadily první místo a postupují do Krajského přeboru I. třídy. Po roce sestupuje A-tým opět do 1.B třídy, trenérem se stává Miroslav Šiml. Pro fotbalovou sezónu 2017/2018 se přihlašuje rekordní počet týmů a dorosty se přihlašují do Krajské soutěže. A-tým, B-tým, starší dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší připravka, mladší přípravka A, mladší přípravka B, předpřípravka a dále funguje pod novým názvem Touškovská sportovní školička. Nově bude u fotbalových oddílu působit kondiční trenér Radek Seman, nadále pokračuje i trenér golmanů Jiří Krbeček. Mládežnické týmy byly přihlášeny do Ondrášovka Cupu. Podařilo se uzavřít sponzorskou smlouvu s Plzeňskou teplátenskou. Volejbalistky žákyň budou hrát Český pohár za pomoci hráček Lokomotivy Plzeň. Adéla Foltýnová skončila na Mistrovství České republiky v dráhové cyklistice na fantastickém 3. místě, v kategorii žákyně. Uskutečnil se 4. ročník turnaje firem ve fotbale na malém umělém hřišti v Touškově, 1. místo obhájina firma A3 sport. V prosinci se uskutečnilo setkání v Pivovarské šalandě, účatsníci, VV, trenéři a sponzoři TJ.

        Rok 2018 a TJ Sokol Město Touškov z.s. opět podepisuje významnou sponzorskou smlouvu s Plzeňskou teplárenskou a.s.. A-tým je přihlášený do turnaje Petra Grünna v Horní Bříze. Proběhl badmintonový turnaj pro veřejnost - 3. ročník. Sokol opět uspořádal Sportovní ples. Proběhl 8. ročník Velké ceny Města Touškova PAL Cup 2018. II. ročník Májky na hřišti dopadl velice dobře a májka přes noc vydržela. Proběhl 15. ročník Touškováčku. Žádost fotbalového týmu o středisko mládeže SpSM-OFS byla zamítnuta. V květnu proběl už druhý ročník Měsíc náborů pod hlavičkou FAČRu (ODKAZ). Areál byl propůjčen k tréninkům České reprezentace U15. Týmy st. přípravky, ml. a st. žáků se zúčastnili zahraničního turnaje Euro Sportring ve městě Gerasdorf/Vienna (FOTOGALERIE). VV schválil směrnici GDPR. TJ Sokol Město Touškov uspořádal T-mobile Olympijský běh. Starší přípravka obsadila 1. místo v soutěži Městský přebor starších přípravek 5+1 a také 1.místo v Regionální krajské soutěži. Do ročníku 2018/2019 se bude přihlašovat: A-tým, B-tým, smíšený dorost, st. žáci, ml. žáci, st. přípravka, ml. přípravka. Tým volejbalových žákyň bude opět přihlášen do Českého poháru, ruší se tým žen. Uskutečnila se stavba atletické dráhy s doskočištěm a novým oplocením (FOTOGALERIE). Mimo této akce se provedlo kompletní ozvučení areálu a celý areál je pod WIFI. Dotáhli jsme také do konce osvětlení vedlejší travnaté plochy. Adéla Foltýnová obsadila fantastické 3. místo na MČR v dráhové cyklistice. Proběhla pravidelná nevolbení valná hromada. Vybrala se nová tepláková souprava pro členy TJ. Dalším sponzorem sokola se stává firma ProGrade s.r.o.. Byla podepsána smlouva k uskutečnění Českého poháru horských kol 2019. Místo turnaje firem se uskutečnil turnaj starých gard. V prosinci se opět uskutečnilo setkání v Pivovarské šalandě, účastníci, VV, trenéři a sponzoři TJ. Připravuje se koncepce a rozvoj fotbalu v Touškově.

       Rok 2019 přinesl TJ Sokol Město Touškov jednu z největších akcí v historii města Český pohár v horské cyklistice, ale vše popořadě. TJ uspořádalo opět velmi povedený sokolský ples na téma šedesátá léta. Badmintonový oddíl uspořádal turnaj pro veřejnost a také první otevřený trénink. V březnu jsme poprvé byli pořadateli Českého poháru ve volejbale žákyň. TJ uspořádal odbornou přednášku na téma: Nastavení správného stravovacího režimu pro děti a mládež (FOTOGALERIE). Duben byl ve znamení cyklistiky. Nejdříve TJ uspořádala 9. ročník PAL Cupu (regionálního poháru) a o týden později první Český pohár MTB XCO MěstoTouškov UCI-C2. Výsledky cyklistů v Českém poháru XCO 2019 1. místo Nela Vítková (holky 7-8 let), 1. místo Laura Zemanová (holky 9-10 let) , 2. místo Petr Zeman (žáci I.). Opět se v areálu TJ staví Májka a opět byla uhlídaná :-). Ve spolupráci se spolkem Náš Touškov se zorganizoval tradiční Dětský cyklistický závod a na podzim závod v koloběhu. Aleš Král se tradičně podepsal už pod 16. ročník Touškováčku, kde naše týmy obsadily druhá místa. Starší přípravka, mladší a starší žáci se zúčastnili zahraničního turnaje Mozart Trophy 2019 ve městě Salzburg - Rakousko (FOTOGALEIRE). Tradiční zápas staré gardy a hasičů proběhl opět na červnovou pouť (ODKAZ). Na vlastní žádost opouští VV sekretář Pavel Wenner, nahrazuje ho Lukáš Hodek. TJ Sokol Město Touškov uspořádal II. ročník T-mobile Olympijského běhu s počtem účastníků přes 80. Proběhla pravidelná nevolbení valná hromada. Letos poprvé proběhl nábor dětí dvakrát za rok, jednou za podpory FAČRu (květen) a jednou pouze pod hlavičkou TJ (září) (ODKAZ). Vychází poprvé tištěný zpravodaj s názvem Sporťák, má dvacet stran a bude vycházet 2x ročně (březen, září). Do sezóny 2019/2020 jsme po dlouhé době nepřihlásili B-tým, protože horko těžko dohrával předcházející sezónu. Všechny ostatní kategorie zůstávají + nově samostatně přibyla předpřípravka (do 6 let). V Touškově byla otevřena brankářská škola Jiřího Krbečka. Pro nezájem hráčů se v Touškově neotevřela Coerver Akademie. Byla zahájena přístavba šaten a zázemí, na kterou se nám podařilo zajistit finanční krytí od MŠMT a města. Na vlastní žádost Petra Kašpara nahrazuje ve funkci vedoucího volejbalu Agáta Straková. Volejbal má o jednu kategorii více a to o kadetky (přípravka, žákyně, kadetky, smíšenky). Byla podepsána smlouva na uskutečnění Českého poháru horských kol 2020. Uskutečnil se 2. ročník starých gard na UMT. Opět proběhl VOTBAL. V prosinci také proběhlo pravidelné posezení se sponzory, trenéry, členy VV a zaměstnanci TJ ve varně Gambrinusu.V průběhu celého roku jsme prováděli pravidelnou údržbu areálu, za zmínku stojí vyčištění studny po mnoha letech (FOTOGALERIE), nová vjezdová vrata a nová posuvná vrata od Tiché ulice. Ohlédnutí za rokem 2019 (VIDEO).

       Rok 2020 byl velice ovlivněn pandemií COVID-19, ale pěkně popořadě. Všechny sportovní oddíly a kategorie absolvovaly během ledna a února zimní soustředění. Uskutečnil se pravidelný Sportovní ples (FOTOGALERIE). V březnu přišlo vládní opatření a zastavila se činnost všech sportovních odvětví. Nejdříve zakázali sportovat ve vnitřních prostorech, to znamenalo stopku pro náš volejbalový a badmintonový oddíl a také sportovní školičku. Fotbal a cyklistika jela v omezeném režimu. Byla pořízena nová sekačka na trávu Husqvarna Rider. Vládní opatření se dále zpřísňovala, až následovalo zrušení volejbalové soutěže 2019/2020. Zastavení fotbalové soutěže, aby následně byla předčasně ukončena sezóna 2019/2020. Všechny cyklistické soutěže se odložily či zrušily. PAL CUP v Městě Touškově jsme zrušili a ČP MTB jsme odložili. Také byly zrušeny tenisové turnaje. Aby se děti alespoň trošku hýbaly, vymysleli jsme rodinnou hru TOUŠKOV V POHYBU (VIDEA). Byla dokončena přístavba šaten a zázemí TJ (FOTOGALEORIE). Cyklistický svaz přišel se závodem AntiCorona Cup, kde měla zastoupení i naše trať v Městě Toušově. V červnu se pomalu vládní opatření zrušila a tak naše oddíly mohli začít opět sportovat. Proběhlo slavnostní otevření šaten (VIDEO). TJ se podílela na organizaci Dětského dne, který se nově jmenoval Dětský den jinak. Na novou fotbalovou sezónu jsme přihlásili všechny věkové kategorie a opět i B-tým (A-tým, B-tým, dorost, st. žáci, ml. žáci, st. přípravka, ml. přípravka, předpřípravka). Ve volejbale podepisujeme spolupráci s týmem TJ Sokol Vejprnice a nově vzniká tým Výběr Plzeň sever pro kategorie juniorky a kadetky hrající první ligu, pod hlavičkou Touškova dále startovaly žákyně a přípravky. 4.-5.července 2020 se uskutečnil za velmi nabyté startovací listiny Český Pohár Plzeňský kraj v Městě Touškově (VIDEO). 16.9. proběhl odložený 3 ročník T-Mobile Olympijský běh v Městě Touškově (VIDEO, FOTOGALERIE). V září a říjnu se odehrály 3 tenisové turnaje. Začátkem října se uskutečnil trénink A-týmu s Jiřím Skálou jako odměna v projektu Kopema za fotbal - GAMBRINUS (VIDEO, FOTOGALERIE). Představujeme nové stránky webu a doménu www.sokoltouskov.cz. V říjnu opět propukla naplno pandemie Covid-19. Z důvodu vládního nařízení jsme odložili volební valnou hromadu. Zastaven byl sport ve vnitřních prostorech a následně i ve venkovních. Stýkat se může pouze 6 lidí, následně už jen 2 lidi. Své dveře, ale i okénko zavřela restaurace na hřišti. Alespoň proběhla rekonstrukce dlažeb a sklepa. První ročník Sokolského běhu se uskutečnil jako individuální výzva. Proběhla první část rekonstrukce areálu (demontáž betonové plochy) - AKCE Nové posezení a vybudování dětského hřiště. Tato akce by mělo být do roku 2022 hotová (FOTOGALERIE). Po ročním zaškolování končí Věra Šustrová a správci Václav Oplt a Jaroslav Oplt, nově se bude starat o areál a agendu klubu Miroslav Šiml. Ohlédnutí za rokem 2020 (VIDEO). Ani na konci roku 2020 se nemůže sportovat a COVID-19 velmi ovlivňuje sportování v Městě Touškově.

Rok 2021 byl zahájen stejně jako skončil, a to zákazem sportování. V hospodě proběhla rekonstrukce dlažby a elektroinstalace (FOTOGALERIE) Nesmělo se nejen sportovat, ale musel se zrušit i tradiční Sportovní ples TJ. Cyklistům se podařil tréninkový kemp v Itálii. V březnu jsme napsali a vydali čtvrté číslo časopisu Sporťák. V dubnu se uskutečnila řádná volební valná hromada, kde byl zvolen předseda TJ Pavel Foltýn, místopředseda TJ Miroslav Šiml, sekretář Lukáš Hodek, členi Ondřej Karbusický, Aleš Král, Michal Zsemler, Ján Boháč. Pavel Foltýn se uchází o post člena ve VV ve fotbalovém Plzeňském kraji, před volbou ale svoji kandidaturu stahuje, ale stává se členem krajské hospodářské komise. Fotbalové soutěže jsou zrušeny a ročník zůstává nedohraný. Takto dopadla i volejbalová utkání a v omezené míře i cyklistika. Před letními prázdninami se začíná režim uzavřený kvůli pandemii Covid lehce rozvolňovat a pomalu se vrací život do starých kolejí. Uspořádali jsme pravidelné školení trenérů, které bylo poprvé dvoudenní, a to na Hracholuskách (VIDEO). Do fotbalové sezóny přihlašujeme všechny věkové kategorie (předpřípravka, ml. a st. přípravka, ml. a st. žáci, dorost, B-tým, A-tým a stará garda). Září je pro sokol velmi hektické období, organizujeme hned čtyři velké akce v jednom měsíci. Začalo to pravidelným závodem horských kol Velká cena Města Touškova. 8. září se uskutečnil už 4. ročník T-Mobile Olympijského běhu (FOTOGALERIE). Opět se u nás jede český pohár horských kol IZOMAT MTB CUP 2021 - PLZEŇSKÝ KRAJ. I když jsou omezené podmínky, závod má opět velmi pozitivní odezvy (VIDEO SOBOTA - NEDĚLE). A konečně se mohl uskutečnit druhý ročník Sokolského běhu (FOTOGALERIE). Volejbalisté pořádali turnaj Touškovská́ dvanáctka 2021. Volejbal a badminton sportuje ve vnitřních prostorech v omezeném režimu. Vyšlo páté číslo časopisu Sporťák. Proběhla schůzka se zastupitelstvem města – představení plánů̊ do roku 2025. VV rozhodl o zrušení výběrového řízení na výměnu UMT na minihřišti a bohužel vracíme dotaci od Plzeňského kraje.  Skončila fotbalová podzimní část a uskutečnily se závěrečné fotbalových oddílů. Závěr sezóny proběhl i u volejbalových týmů, cyklistických týmu a badmintonu. Proběhlo pravidelné posezení se sponzory a trenéry v Šalandě. Ohlédnutí za rokem 2021 (VIDEO).

Začátkem roku 2022 otevíráme nový kroužek, a to šachový oddíl, který povede Jiří Zemen. Uskutečnil se otevřený trénink badmintonu pro veřejnost. Kadetky Plzeň sever (spojené Vejprnice a Město Touškov) končí na skvělém 3. místě v první volejbalové lize 1. část soutěže - skupina B. V zimním období všechny fotbalové kategorie, cyklisté a také poprvé badmintonisté odjíždí na zimní soustředění. I přesto, že se může sportovat, jsou nastavená pravidla pro konání vnitřních akcí, a proto rušíme už podruhé za sebou tradiční ples TJ. Po Monice Křížové přebírá účetnictví TJ paní Šárka Křížová. Nesportovní informace, ale musíme ji zmínit, protože ovlivnila nás všechny – 24. února Rusko rozpoutalo válku, zaútočilo na Ukrajinu. Juniorky Plzeň – sever přihlašujeme do kvalifikace o první ligu. Vydáváme už 6. číslo časopisu Sporťák. V březnu absolvují cyklisté zahraniční soustřední v Toskánsku. Výběr Plzeň sever vyhrává krajský přebor juniorek. Podepisujeme sponzorskou smlouvu s firmou HAWAJ.CZ a Tris Plzeň s.r.o. a jsme rádi, že stálí sponzoři i v této těžké době podporují sport ve městě. Kadetky vyhrávají v lize 2. část soutěže - skupina L. Po dvou letech se uskutečnil závod horských kol Velká cena Města Touškova v daném termínu. O týden později organizujeme Český pohár IZOMAT MTB CUP 2022 - PLZEŇSKÝ KRAJ. Další víkend pořádáme 17. ročník Touškováčku, turnaj mladších a starších fotbalových přípravek a odpoledne máme opět Májku na hřišti. 22. června pořádáme T-Mobile Olympijský běh, kterého se zúčastnilo cca 30 dospělých běžců. Volejbalový oddíl řeší tým žen na sezónu 2022/2023. Do areálu se kupují nové lavičky na sezení pro návštěvníky areálu. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce Koliby, kterou může využívat veřejnost k soukromým akcím. Během roku se uskutečňují tenisové turnaje, za což děkujeme manželům Rumlovým. Uskutečnil se sportovní den pro školy a přijelo více jak 500 dětí. Plánuje se spojení fotbalových žákovských kategorii s TJ Sokol Kozolupy. V areálu poprvé proběhl maškarní den pro děti, který zařizoval spolek Paprsek. Na konci fotbalové sezóny propůjčujeme areál mládežnickým týmům FC Viktoria Plzeň (přijede Dukla Praha, Slavia Praha Aston Villa, Rangers FC a další). Proběhl zápas A-týmu FC Viktoria Plzeň, který navštívilo cca 500 lidí. Uskutečnil se pravidelný turnaj ve volejbalu Touškoská 12. Končí fotbalová sezóna 2021/2022. Do nové sezóny budou přihlášený opět všechny kategorie. A-tým nově povede Marek Votípka, Starší a mladší žáci budou startovat pod hlavičkou Město Touškov / Kozolupy. Sokolíci se rozrůstají a proto se musí rozdělit na Malí sokolíci a Velcí sokolíci. Do nové volejbalové sezóny přihlašujeme nově tým žen, který povede Michaela Hejkalová.V areálu TJ se opět uskutečnily hasičské závody dětí a dospělých. Uskutečnila se nevolební valná hromada v kolibě. Roznášíme už 7. číslo časopisu Sporťák v počtu 5000ks po okolí. Poprvé jsme nuceni rušit sportovní den pro školy důvodu špatného počasí. Firma TnTech s.r.o. provedla montáž kmenového systému v areálu TJ. Badmintonový oddíl uspořádal pravidelní turnaj pro oddílové hráče. Uskutečnil se konečně plnohodnotný 2. ročník Sokolského běhu. Šachový oddíl se rozrůstá, pořádá a také objíždí turnaje v regionu. Uskutečnil se Mikulášský turnaj v badmintonu. Na konci roku opět proběhlo pravidelné posezení na Šalandě. Ohlédnutí za rokem 2022 (VIDEO).

Začátkem roku 2023 se uskutečnil turnaj Kulový blesk v šachu. Proběhla zimní soustředění fotbalistů, cyklistů a badmintonistů. Probíhají pravidelné turnaje volejbalových oddílů. V areálu se vykácely stromy před šatnami, připravila se přípojka na vodu z vodovodního řádu do koliby a proběhla výměna čerpadla a expanzní nádoby. Firma Haspo namontovala nový nábytek do nově vzniklé šatny pro nejmenší. Badminton pořádá velikonoční turnaj. Uskutečnil se AC Heating Cup - velká cena Města Touškova a opět Český Pohár 2023 (VIDEO). Probíhají fotbalové zápasy a přípravkové turnaje. Proběhl roznes 8. čísla Sporťáku. Pořádáme fotbalový Touškováček 2023. Pořádáme 6. ročník T-Mobile Olympijského běhu. FOtbalisté starší žáci, mladší žáci a starší přípravka odjíždí na zahraniční turnaj do Nizozemska. Na konci školního roku proběhl pravidelný sportovní den pro školy a předškoláky (VIDEO). Uskutečnil se první šachový turnaj pod "Pod širákem". Mládežnické týmy FC Viktoria Plzeň opět využívají areál ke svím přátelským utkání. Do Touškova přijel A-tým FC Viktoria Plzeň x Chrudim, zápas vidělo něco přes 900 lidí. Za pomoci touškovských hasičů bylo pročistěno potrubí, které dostává vodu z řeky do nádrže na závlahu travnatého hřiště. Volejbalový oddíl do nové sezóny přihlašuje tým kadetek, spolupráce s Vejprnicemi slábne a snažíme se vytvořit oddíly sami. Pořádáme první ročník TouškoSkoku pro veřejnost (ODKAZ). 1.9. proběhla nevolební valná hromada. Probíhají pravidelné tenisové turnaje. V plném proudu jsou i fotbalové zápasy a přípravkové turnaje. Uskutečnil se roznos 9. čísla Sporťáku. Pořádáme 1. ročník Nočního běhu v Městě Touškově (ODKAZ). Uskutečnil se i další ročník Sokolského běhu. Uskutečňují se závěrečné všech sportovních oddílů. Proběhla výměna prken na UMT. za podpory Nadace ČEZ (ODKAZ). I v letošním roce probíhá posezení na Šalandě plus přidáváme prohlídku pivovaru, kterou nás provedla trenérka volejbalu Aneta Hanišová. Dne 16.12. proběhl šachový turnaj O pohár starostky města v KCMT. Ohlédnutí za rokem 2023 (VIDEO).

bottom
bottom of page