O SOKOLU

Touškovský sporťák - tištěný zpravodaj

Touškovský sporťák je celobarevný informační zpravodaj TJ Sokol Město Touškov, který vychází pravidelně 2x ročně v nákladu 5100 ks a je zapsán v evidenci periodického tisku podčíslem MB ČR E 23739. Jeho šéfredaktorem je předseda TJ Sokol Pavel Foltýn. Na obsahu se podílí také místopředseda Miroslav Šiml a jednotlivými články přispívají samotní trenéři. Grafiku, sazbu a tisk zajišťuje Dan Vávra. 

Sporťák nabízí čtenářům rozhovory s hráči, s funkcionáři či legendami klubu. Najdete zde důležité informace o oddílech po hlavičkou sokola. Dále informace o konání akcí pořádané sokolem, jubilea našich nejstarších členů a mnoho zajímavého. Občané Sporťák dostávají zdarma do svých schránek v Městě Touškově a okolních obcích.

Číslo 1 - vyšlo 6. září 2019 v počtu 2000 výtisků - ke stažení

Číslo 2 - vyšlo 16. března 2020 v počtu 5100 výtisků - ke stažení

Číslo 3 - vyšlo 20. září 2020 v počtu 5000 výtisků - ke stažení
Číslo 4 - vyšlo 10. března 2021 v počtu 5000 výtisků - ke stažení

TJ Sokol Město Touškov z.s. nabízí možnost otištění vaši inzerce v tomto Sporťáku, který vychází jako půlročník v nákladu
5 000 výtisků. Bližší informace Vám rádi poskytneme na email: info@sokoltouskov.cz
CENÍK:
A6 -   2 000,-
A5 -   5 000,-

A4 - 10 000,-
poslední strana je za příplatek 50%

NabidkaInzerce1.jpg