top of page

O SOKOLU

touškovský Sporťák - tištěný zpravodaj

Touškovský sporťák je celobarevný informační zpravodaj TJ Sokol Město Touškov, který vychází pravidelně 2x ročně v nákladu 5100 ks a je zapsán v evidenci periodického tisku podčíslem MB ČR E 23739. Jeho šéfredaktorem je předseda TJ Sokol Pavel Foltýn. Na obsahu se podílí také místopředseda Miroslav Šiml a jednotlivými články přispívají samotní trenéři. Grafiku, sazbu a tisk zajišťuje Dan Vávra. 

Sporťák nabízí čtenářům rozhovory s hráči, s funkcionáři či legendami klubu. Najdete zde důležité informace o oddílech po hlavičkou sokola. Dále informace o konání akcí pořádané sokolem, jubilea našich nejstarších členů a mnoho zajímavého. Občané Sporťák dostávají zdarma do svých schránek v Městě Touškově a okolních obcích.


Číslo 10 - vyšlo 13. dubna 2024 v počtu 5000 výtisků - ke stažení
Číslo 9 - vyšlo 29. září 2023 v počtu 5000 výtisků - ke stažení

Číslo 8 - vyšlo 25. března 2023 v počtu 5000 výtisků - ke stažení

Číslo 7 - vyšlo 19. září 2022 v počtu 5000 výtisků - ke stažení

Číslo 6 - vyšlo 15. března 2022 v počtu 5000 výtisků - ke stažení

Číslo 5 - vyšlo 10. října 2021 v počtu 5000 výtisků - ke stažení
Číslo 4 - vyšlo 10. března 2021 v počtu 5000 výtisků - ke stažení
Číslo 3 - vyšlo 20. září 2020 v počtu 5000 výtisků - ke stažení
Číslo 2 - vyšlo 16. března 2020 v počtu 5100 výtisků - ke stažení
Číslo 1 - vyšlo 6. září 2019 v počtu 2000 výtisků - ke stažení


TJ Sokol Město Touškov z.s. nabízí možnost otištění vaši inzerce v tomto Sporťáku, který vychází jako půlročník v nákladu
5 000 výtisků. Bližší informace Vám rádi poskytneme na email: info@tjsokolmestotouskov.cz
CENÍK:
A6 -   3 000,-
A5 -   6 000,-

A4 - 10 000,-
stránky obálek jsou za příplatek 50%

NabidkaInzerce1.jpg
bottom of page