top of page

Materiály a informace pro trenéry volejbalu

Aktualizováno: 6. 1. 2021


Pravidla

Trénink

Přehled volejbalových licencí:

Licence:

III. třída právo vést družstva všech věkových kategorií a soutěží, s výjimkou soutěží extraligy dospělých a extraligy mládeže

trenér mládeže právo vést družstva všech věkových kategorií a soutěží s výjimkou soutěží extraligy dospělých

II. třída právo vést družstva všech věkových kategorií a soutěží, s výjimkou soutěží extraligy dospělých

I. třída právo vést družstva všech věkových kategorií a soutěžíPravidla minivolejbalu v barvách

barva počet hráčů ročník forma

žlutý 2 1.7.2011 a mladší přehazovaná

oranžový 2 1.7.2010 a mladší neplynulý

červený 2 1.7.2009 a mladší plynulý prsty

zelený 3 1.7.2008 a mladší plynulý

modrý 3 1.7.2007 a mladší plynulý


ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL

 • Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 9,0 m.

 • Síť je vysoká 1,95 m.

 • Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů (dva hráči na hřišti a jeden náhradník)

 • Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.

 • Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

 • Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.

 • Hráči se na podání pravidelně střídají.

 • Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.

 • Podání je provedeno vhozením nebo odbitím míče přes síť jakýmkoliv způsobem v postavení za koncovou čarou.

 • První dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po úpravě postoje nahrán hodem obouruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči bez delší časové prodlevy.

 • Druhý dotek je uskutečněn, když je míč chycen a přehozen jakýmkoliv způsobem přes síť (upřednostněn je přehoz jednoruč vrchem).

 • Tento sled doteků je vyžadován. Jiný sled doteků je chybou (např.: okamžité přehození).

 • Je zakázáno s míčem chodit. Jeden krok s jako výkrok, respektive výskok je povolen.

 • Dotek sítě není chybou.

 • Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 – 11 minut.

 • Přestávka mezi utkáními je 3 – 5 minut.

ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL

 • Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 9,0 m.

 • Síť je vysoká 1,95 m.

 • Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů (hráči na hřišti a jeden náhradník)

 • Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.

 • Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

 • Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.

 • Hráči se na podání pravidelně střídají.

 • Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.

 • Podání je provedeno přehozením jednoruč vrchem nebo odbití míče obouruč vrchem v postavení za koncovou čarou.

 • První dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po úpravě postoje nahrán po vlastním nadhozu obouruč vrchem (prsty) ke spoluhráči (hození míče je chybou).

 • Druhý dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po vlastním nadhozu hrán přes síť obouruč prsty (vrchem). Míč může být po nahrávce spoluhráčem hrán přímo přes síť obouruč vrchem (prsty).

 • Tento sled doteků je vyžadován. Jiný sled doteků je chybou (např.: okamžité přehrání).

 • Je zakázáno s míčem chodit. Jeden krok s jako výkrok, respektive výskok je povolen.

 • Dotek sítě není chybou.

 • Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 – 11 minut.

 • Přestávka mezi utkáními je 3 – 5 minut.

ČERVENÝ MINIVOLEJBAL

 • Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 9,0 m.

 • Síť je vysoká 2,20 m.

 • Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů (dva hráči na hřišti a jeden náhradník)

 • Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.

 • Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

 • Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.

 • Hráči se na podání pravidelně střídají.

 • Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.

 • Podání je provedeno odbitím jednoruč spodem nebo vrchem (bez výskoku) nebo odbitím míče obouruč vrchem v postavení za koncovou čarou.

 • Míč musí být odbit obouruč vrchem (odbití obouruč spodem je chybou) nebo jednou rukou.

 • Rozehry se musí zúčastnit oba hráči. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť nebo nahrán spoluhráči, který jej musí odbít přes síť.

 • Při prvním nebo druhém doteku míče je možné provést meziodbití nad sebe. Meziodbití nad sebe u třetího odbití je chybou.

 • Odbití prsty ve výskoku přes síť je povoleno. Odbití jednoruč vrchem může být provedeno, když je míč zcela pod horním okrajem sítě.

 • Dotek sítě není chybou.

 • Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 – 11 minut.

 • Přestávka mezi utkáními je 3 – 5 minut.

ZELENÝ MINIVOLEJBAL

 • Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 12,0 m.

 • Síť je vysoká 2,20 m.

 • Družstvo se skládá z maximálně čtyř hráčů (tři hráči na hřišti a jeden náhradník)

 • Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.

 • Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

 • Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.

 • Hráči se na podání pravidelně střídají.

 • Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.

 • Podání je provedeno odbitím jednoruč spodem nebo vrchem v postavení za koncovou čarou.

 • Míč musí být odbit obouruč vrchem nebo jednou rukou (případně jiným povoleným úderem). Odbití obouruč spodem je chybou.

 • Rozehra může být hrána na dva nebo tři doteky. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť nebo nahrán spoluhráči, který jej musí odbít přes síť.

 • Odbití prsty ve výskoku přes síť je povoleno. Odbití jednoruč vrchem může být provedeno, když míč je zcela pod horním okrajem sítě.

 • Blokování je povoleno.

 • Dotek sítě není chybou pokud nepřekáží ve hře.

 • Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 – 11 minut.

 • Přestávka mezi utkáními je 3 – 5 minut.

MODRÝ MINIVOLEJBAL

 • Rozměry hřiště jsou 4,5 m x 12,0 m.

 • Síť je vysoká 2,15 m pro chlapce a 2,05 m pro dívky.

 • Družstvo se skládá z maximálně čtyř hráčů (tři hráči na hřišti a jeden náhradník)

 • Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.

 • Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.

 • Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.

 • Hráči se na podání pravidelně střídají.

 • Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.

 • Podání je provedeno odbitím jednoruč spodem nebo vrchem (podání ve výskoku je povoleno) v postavení za koncovou čarou.

 • Míč musí být odbit obouruč vrchem, obouruč spodem (bagrem) nebo jednou rukou (případně jiným povoleným úderem). Nesmí být házen nebo chycen.

 • Rozehra může být hrána na dva nebo tři doteky. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť nebo nahrán spoluhráči, který jej musí odbít přes síť.

 • Útočný úder je povolen v plném rozsahu.

 • Blokování je povoleno.

 • Dotek sítě není chybou, pokud se neuskuteční během akce související s hraním míče, nebo tento dotek nepřekáží ve hře (jako v šestkovém volejbale).

 • Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 7 – 11 minut.

 • Přestávka mezi utkáními je 3 – 5 minut.

125 zobrazení0 komentářů

Comments


Zpět
bottom of page